Özel Eğitimde Kullandığımız Program, Yöntem, Teknik Ve Araçlar

Özel Eğitimde Kullandığımız Program, Yöntem, Teknik Ve Araçlar

Özel Eğitimde Kullandığımız Program, Yöntem, Teknik Ve Araçlar

Özel gereksinimi olan bireyler için özel eğitim, tam bağımsız olmaları ya da en az bağımlı hale getirilebilmeleri için gerekli ve yaşına uygun özbakım, zihinsel, sosyal ve iletişim becerilerini kazanmaları için verilen eğitimdir.