Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma hizmetleri ile bireyin kendini anlamasına, problemlerini çözmede gerçekçi kararlar almasına, çevresindeki olanakları tanımasına, kapasitesini kendine uygun düzeyde geliştirmesine, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlamasına yardım etmek hedeflenmektedir.

Yetersizlikten etkilenmiş çocukların bazıları kreş veya normal sınıf ortamına uyum sağlamakta güçlük yaşarlar. Bu çocukları gelişim özelliklerine göre davranışsal, gelişimsel ve duygusal alanlarda destekleyerek okul hayatına hazır hale getirmek, sosyal hayata kazandırmak amacıyla çocuklarımızın bakımını üstlenen kişilerin yeterliliklerini arttırmak amacıyla merkezimizde eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha nitelikli olabilmesi için öğrencilerimizin devam ettiği kreş ve okullarda aldıkları eğitimlerin aynı ortak hedefler ile devam edebilmesi için öğrencilerimizin devam ettiği kreş ve okullar ile terapistlerimiz işbirliği yapmaktadır.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aileler, hangi aşamada olursa olsunlar çocuklarının yaşamındaki çeşitli gelişim dönemlerinde ve hem de kendi kişisel ve duygusal yaşantıları yönünden çoğu kez profesyonel psikolojik danışma ve rehberlik yardımına gereksinim duyarlar.

Merkezimizde; “Aile Danışmanlığı” adı altında toplanabilen bu danışmanlık hizmetleri, anne ve babaların kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardım eder. Aile danışmanlığı hizmetleri çocuğun yetersizliği, özellikleri, nedenleri ve çeşitli gelişim alanları hakkında bilgi veren “anne ve baba eğitimini” de kapsamaktadır.

AİLE EĞİTİMİ

Aile eğitimlerinde her engel grubunun özellikleri, gelişim alanları ve gereksinimleri konusunda aileler bilgilendirilir. Engelli bireyin eğitimi ve ailesi ve toplumla bütünleştirilmesi amaçlanır. Ayrıca ailenin de toplumla bütünleşmesi de hedeflenen sonuçlar arasındadır. 

Aile eğitiminde engelli bireylerin erişebilecekleri hak ve hizmetler konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi sağlanır.

Moral İlkadım Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi olarak engelli birey ve ailelerini bir bütün olarak ele alan yaklaşımla aile eğitimi hizmetlerini düzenlemekteyiz. Ailelerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici aile eğitimi çalışmaları yürütmekteyiz.