Duyu Bütünleme Eğitim Birimi

Duyu Bütünleme Eğitim Birimi

Duyu Bütünleme Eğitim Birimi

Duyusal deneyim; dokunma, hareket, vücut farkındalığı, görme, işitme, tatma, koku alma ve yerçekimini içerir. Bu bilgileri organize eden ve yorumlayan beyin sürecine duyusal bütünleme denir. Duyusal bütünleme, çocuğun daha sonrasında kazanacağı kompleks öğrenme ve davranış süreçlerinin temelini oluşturur. 

Çevremizden ve vücudumuzun içinden duyusal deneyim sonucu gelen tüm duyular beyine bir eşikten girerler. Beyin gelen tüm duyusal uyarıları bölgesine, çeşidine, şiddetine göre organize eder. Bu organizasyon sonucunda da gelen uyarana uygun olarak harekete dair(motor), duyusal, duygusal, iletişim cevabı yada davranış açığa çıkarır. 

Duyusal bütünlemenin iki alt parçası vardır. Bunlardan ilki gelen duyuları tanımlayarak sınıflandıran ve sonunda uygun cevabı açığa çıkartan organizasyon/modülasyon kısmı ve duyusal bilginin işlenmesi sonucu çıkacak sonucun planlanması kısmı.

İşler Yolunda Gitmezse…

Çoğu çocukta, duyusal bütünleme normal çocukluk çağı aktiviteleri içerisinde kendiliğinden gelişir. Duyumlara uyum sağlama yeteneği olan motor planlama becerisi, bu sürecin doğal bir sonucudur. Fakat bazı çocuklarda duyusal bütünleme beklenildiği etkide gelişmez. Bu sürecin bozuk olduğu durumda, öğrenme, gelişme ve davranışsal alanlarda birtakım problemler ortaya çıkmaya başlar. 

Duyusal bilgiyi aldığımız eşikler normal aralıktan daha fazla veya az olabilir. Böyle durumlarda beyin duyusal bilgilere hiç ulaşamayabilir yada beyine ulaşan bilgi fazlaymış gibi gelebilir. 

Eğer herhangi bir duyuya ait eşiği yüksek bir çocuktan bahsediyorsak; o duyuyu/duyuları çevreden yada vücudundan alamadığı için o duyuya ait uyaranlara karşı tepkisiz kalan bir çocuktan bahsediyoruz demektir veya eksik kalan duyuyu tamamlamak için o duyuya ait uyaranları ‘aşırı’ olarak almaya çalışan daha ‘hiperaktif’ bir sisteme sahip bir çocuktan bahsediyoruz demektir.

Eğer herhangi bir duyuya ait eşiği düşük bir çocuktan bahsediyorsak; o duyuya ait olan uyaranlardan kaçan daha mızmız bir çocuktan bahsediyoruz demektir.

Planlama kısmında sıkıntı çeken bir çocuktan bahsediyorsak; tehlike farkındalığı olmayan, sakar bir çocuktan bahsediyoruz demektir.

Her öğrenme, gelişim ve davranışsal zorluğun altında duyusal entegrasyon problemleri yatmaz. Bununla birlikte ebeveynlere böyle zorlukların olabileceğini gösteren bazı göstergeler vardır.

Amaç

Duyu Bütünleme Terapisinin amacı; çocuğun duyusal sistemini değerlendirme ile ortaya koymak ve çocuğun duyusal sistemine ait problemlerine yönelik tedavi programı oluşturmak. Bu tedavi programı ile de çocuğa duyulara ve planlamaya dair deneyim kazandırarak organize etme işlemini kendi başına yapmasını, duyusal eşiği normal aralıkta tutabilmesini öğretmektir.