Dil ve Konuşma Terapi Desteği

Dil ve Konuşma Terapi Desteği

Dil ve Konuşma Terapi Desteği

Günümüzde, çocuklarımızda dil ve konuşma bozuklukları çok sık görülmektedir. Elektronik iletişim araçları çocuğu kendi içine kapatarak çevre ile ilteişimini sınırlamakta ve yanlızlaştırmaktadır. Bu sebeple gözden kaçırılan bu durumu aileler çocuklar ancak ilkokula başladığında açık bir şekilde fark edebilmektedir. Bu durum erken yaşta fark edildiğinde birçok iletişim probleminin önüne geçilebilecektir.

Çocuklarda görülen dil ve konuşma problemleri şunlardır:

  • Erken çocuklukta gecikmiş dil ve konuşma: Bu problem “bunun babası da geç konuşmuştu” dediğimiz 3-4 yaşına geldiği halde hala konuşmayan veya birkaç kelimeyle derdini yarım yamalak anlatan çocuk grubudur.
  • Artikülasyon bozukluğu: Doğru kelimenin söylenişini harf farklılıkları ile değişik olarak söyleyerek cümlenin anlaşılırlığının bozulmasına sebep olma ve konuşmanın aile tarafından anlaşılması ama çevredeki kişiler tarafından anlaşılamaması durumudur. Ailenin anlayabilmesinin sebebi de yanlış söylenen harflerin doğrularını ailenin kulak aşinalığı ile artık doğruya otomatik olarak çevirmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin “Tipaklayım, yayde, duyuyoy” diyen çocuk aslında "Kitaplarım yerde duruyor" demeye çalışmıştır. Bu cümleyi aile anlar fakat sınıfındaki akranları anlayamaz. Çocuk, kendini ifade ettiğinde ailesi dışında insanlar tarafından anlaşılamadığı için saldırganlaşır hatta sinir krizleri dahi geçirebilir. Aynı zamanda artikülasyon bozuklukları okuma yazma dönemine kadar düzeltilmez ise aynı bozukluk okuma ve yazmada da görülecektir. Çünkü yazı dili konuşma dilininin devamı niteliğindedir.
  • Kekemelik: Birey kelimeyi heceyi ya da harfi birkaç defa tekrarlayarak söylediği gibi, kelimenin tam ortasında duraksayarak da konuşabilir. Bu durum bireyde iletişimde özgüven eksikliğine yol açar. Konuşmaktan uzaklaşır. Eğer çocukta bu durum söz konusu ise yaşı ilerlemeden müdahale edilmelidir.
  • Afazi: Geçirilen herhangi bir kaza veya beyin rahatsızlıkları sonucu önceden var olan konuşma yeteneğinin kısmi ya da tamamen kaybolması durumudur.
  • Otizm: Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda içe kapanıklık sonucu alıcı dilin gelişmesi nedeniyle ifade edici dil  gelişemez. Bu nedenle otizmli çocuklarımızda aynı anda alıcı dil yoğun olarak ifade edici dil, bunun sonucu olarak geliştirilerek ilerlemek süreti ile sözel iletişim sağlanmaktadır.
  • Mental retardasyon kaynaklı konuşma problemleri: Bu çocuklarımızın, kavram gelişimi, ağız kasları gelişimi ve konuşma esnasında doğru pozisyonu bilememeleri sebebi ile sözel iletişimleri kısıtlı veya hiç olmayabilir. Bu eksiklikler tamamlanıp düzeltilerek sözel iletişimi olabildiğince geliştirilir.
  • Down sendromu nedenli konuşma problemleri: Bu çocuklarımızın ağız damak dil yapısı kaynaklı ve mental sebeplerden ötürü sözel iletişimi kısıtlı veya hiç olmayabilir. Yapılacak özel eğitim kavram çalışmaları ve sonrasında konuşma pozisyonu çalışmaları ile bu sorun yavaş yavaş düzelmeye başlar. Dilin büyük olması ve damağın çok kavisli olması nedeniyle tamamen düzelme sağlanamayabilir.

 Merkezimizde Dil Konuşma Terapisine konuşma organlarımız olan yüz kaslarımız ve ağız içi konuşma organları kaslarımızın geliştirilmesi çalışmaları ile başlıyoruz. Ayna karşısı taklit çalışmalarımız, nefes egzersizlerimiz, diyafram egzersizlerimiz ile devam edip, problemin türüne göre alıcı dil ve ifade edici dili geliştirip düzenleyerek terapimizi tamamlıyoruz. Bu çalışmalarımız çocuğun yaşı, hareketliliği ve o günkü çalışma performansına bağlı olarak 30 dakika ile 40 dakika arasında değişim gösterebilmektedir.