Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Anlayışımız

Çağdaş toplumlarda normal gelişim gösteren bireylerin eğitimine verilen önem kadar, farklı gelişen bireylerin eğitimine, toplum içerisinde bağımsız olmalarına ve topluma üretken bir şekilde katılmalarına verilen önemin de artığı bilinmektedir.

Belirtileri ne kadar farklı olursa olsun özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyacı olan her birey için yapılacak birşeylerin var olduğunu unutmamak gerekir. Problemin erken fark edilmesi ve uygun tedavi yaklaşımlarının zamanında devreye girmesi eğitim ve rehabilitasyonun başarısını büyük ölçüde etkilemektedir.

Farklı gelişimsel özellikler gösteren bireylerin farklılıklarıyla birlikte toplum içinde en kaliteli seviyede yaşam sürdürebilmelerini sağlayabilmek eğitim alanındaki temel amacımızdır. Eğitim anlayışımızı şekillendiren temel özellikler;

  • Her bireye gereksinim duyduğu doğrultuda,
  • Pek çok farklı eğitimsel yaklaşım içerisinde, bireye en uygun olan eğitimsel yaklaşımlarla,
  • Farklı gelişim gösteren bireyle birlikte aileyi ve sosyal çevreyi ele alan bütünsel bir yaklaşımla hizmet sunmaktır.

Merkezimize müracaat eden bireyler, değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çocukların gelişim düzeyleri ve eğitim ihtiyaçları belirlenmektedir. Sağlık kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporları da göz önünde bulundurularak, çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre bireysel eğitimleri planlanmaktadır.

Buna göre;

  • Her çocuk, bireysel özelliklerine göre eğitime alınmaktadır.
  • Bireysel eğitim, konusunda uzman ve tecrübeli kadromuz tarafından verilmektedir.
  • Bireysel eğitim; “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” doğrultusunda, 40 dakikalık seanslar şeklinde uygulanmaktadır. Her seansta, programda yer alan disiplin alanlarına ve öğretimsel amaçlara yer verilmektedir.
  • Eğer çocuk kreşe, anaokuluna veya okula gidiyorsa, bireysel eğitiminde alınan veriler doğrultusunda çocuğun devam ettiği okul ile görüşmeler yapılmakta ve böylece okuldaki öğretmen(ler)i ile eşgüdümlü çalışılmaktadır.
  • Bireysel eğitimi veren uzman, çocuğun velisine çocukla yapmış olduğu çalışmalar hakkında gerekli bilgileri vermekte ve evde yapılacak çalışmaları açıklamaktadır.
  • Çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar yapılmaktadır. Günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık amaçlar, kısa ve uzun dönemli hedefler ve aylık bireyselleştirilmiş eğitim programları belirlenerek çalışmaya devam edilmektedir.  

Özel eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon seanslarında uygulanan tekniklerin başarısı, bu tekniklerin uygun şekilde tekrar edilmesine bağlıdır. Rehabilitasyon programının başarısı ve sürekliliğinin sağlanmasında ebeveynler birincil derecede rol üstlenmektedirler. Öğretilen yöntem ve tekniklerin gün içerisinde uygulanması ve tekrarlanması onlara bağlı olduğu gibi, çocuklarını çok iyi gözlemleyerek gelişme ve değişiklikleri de kaydetmeleri gerekmektedir. Günde 4-5 saat uygulanması önerilen, aileler ve çocuk üzerinde ciddi stres yaratan çok yoğun ev programları yerine, çocuğun terapiye aktif katıldığı yapılandırılmış oyun aktivitelerinin planlanmasının ve motor becerilerinin desteklendiği çevresel düzenlemelerin yapılmasının daha etkili sonuçlar açığa çıkardığı bilinmektedir. Bu nedenle, çocuğa uygulanan eğitim ve rehabilitasyon programına aile katılımının sağlanarak, aileye gerekli becerilerin kazandırılması programın etkinliğinde önemli bir değişkendir.